• March 2019Posted 22 days ago
  • Posted 22 days ago
  • Posted 22 days ago
  • Posted 22 days ago
  • Posted 22 days ago

വാണിജ്യ നികുതി രജിസ്‌ട്രേഷന്‍

By on March 31, 2014
Tax

ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് വില്‍പ്പന നികുതി പിരിക്കുവാനുള്ള അധികാരം ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കുമാണ് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്രകാരം വില്‍പ്പന നികുതി ചുമത്തുവാനുള്ള നിയമം ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളും നിര്‍മിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തില്‍ വില്‍ക്കുന്ന ഓരോ ഉല്‍പന്നങ്ങളും അവ വില്‍ക്കുന്ന വ്യാപാരികളും പ്രസ്തുത നിയമത്തിന്റെ കീഴില്‍ വരുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത നിയമം പ്രകാരം ആരൊക്കെയാണ് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ എടുക്കേണ്ടതെന്നും മറ്റുമുള്ള പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളാണ് ലേഖനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിലെ വാണിജ്യ നികുതി നിയമം പ്രകാരം പ്രതിവര്‍ഷം 5 ലക്ഷത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വിറ്റുവരവുള്ള എല്ലാ ഡീലേഴ്‌സ് അഥവാ വ്യാപാരികളും ‘കേരളമൂല്യ വര്‍ധിത നികുതി നിയമം, 2003′ ചട്ടം 15 പ്രകാരം രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ എടുക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ ചില ജ്വല്ലറി, കമ്മീഷന്‍ ഏജന്റുമാര്‍, വിദേശ വ്യാപാരികള്‍, കോണ്‍ട്രാക്റ്റര്‍മാര്‍, ഹാള്‍ മാര്‍ക്കിംഗ് വ്യവസായികള്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ക്ക് ഈ വിറ്റുവരവ് പരിധി ബാധകമല്ല. വ്യാപാരം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പേ അവര്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിനു പുറമേ വ്യവസായ ശാലകള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈ നിയമ പ്രകാരം രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ പാടുള്ളതല്ല.
രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ എടുക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ :
നിലവില്‍ വാണിജ്യ നികുതി ലൈസന്‍സ് എടുക്കുന്നതിനായുള്ള ഫോം 1 കേരള വാണിജ്യ നികുതി വകുപ്പിന്റെ വെബ് സൈറ്റില്‍ നിന്നും ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനായി www.keralataxes.gov.in ല്‍ ലോഗ് ഓണ്‍ ചെയ്യണം. രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ എടുക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യാപാരിക്ക് ഒരു യൂസര്‍നെയ്മും പാസ്‌വേര്‍ഡും ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുപയോഗിച്ചു വ്യാപാരിയുടെയും വ്യവസായത്തിന്റെയും വിവരങ്ങള്‍ സൈറ്റില്‍ പൂരിപ്പിക്കണം. വില്‍ക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍, നികുതി വിവരങ്ങള്‍, അവ വില്‍ക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ഗോഡൗണുകള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ അഡ്രസ് അതില്‍ നല്‍കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ വാര്‍ഷിക വിറ്റുവരവ് അനുസരിച്ച് നിശ്ചിത രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്. ഗവണ്‍മെന്റ് ട്രഷറിയിലോ, മറ്റു നിശ്ചിത ബാങ്കുകളിലോ ഫീസ് അടച്ചു ചലാന്‍ വിവരങ്ങള്‍ അപേക്ഷഫോമില്‍ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഫീസ് 500 രൂപ മുതല്‍ 2000 രൂപ വരെയാകാവുന്നതാണ്. രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ എടുത്തശേഷം എല്ലാ വര്‍ഷവും നിശ്ചിത ഫീസ് അടച്ചു രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ പുതുക്കേണ്ടതാണ്.
ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി ഫോം 1 കൊടുത്ത ശേഷം പ്രസ്തുത ഫോമിന്റെ പ്രിന്റ് എടുത്തു നിശ്ചിത രേഖകള്‍ സഹിതം വാണിജ്യ നികുതി ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം.
രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഫോമിന്റെ കൂടെ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട രേഖകള്‍:
1. തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖ
2. വ്യവസായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നടത്തിപ്പുക്കാരന്‍ അഥവാ മാനേജര്‍ നല്‍കുന്ന സത്യവാങ്ങ് മൂലം
3. രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഫീസ് അടച്ചതിന്റെ രേഖ
4. പാര്‍ട്ടണര്‍ഷിപ് സ്ഥാപനം ആണെങ്കില്‍ അതിന്റെ രേഖയും പാര്‍ട്ടണര്‍മാരുടെ വിവരങ്ങളും
5. കമ്പനി ആണെങ്കില്‍ മെമോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷന്‍
6. ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡിന്റെ റെസലൂഷന്‍
7. പാന്‍ കാര്‍ഡ് കോപ്പി
8. മുന്‍സിപ്പല്‍ ലൈസന്‍സ് കോപ്പി
9. നിശ്ചിത സെക്യൂരിറ്റി ഡെപോസിറ്റ്
മുകളില്‍ പറഞ്ഞ എല്ലാ രേഖകളും സഹിതം അപ്ലിക്കേഷന്‍ ഫോം സമര്‍പ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ വാണിജ്യ നികുതി വകുപ്പ് ഓഫീസര്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നല്‍കേണ്ട സ്ഥലം ഇന്‍സ്‌പെക്ഷന്‍ നടത്തുന്നതാണ്. എല്ലാം ശരിയാണെന്ന് ബോധിച്ചാല്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫീസര്‍ തരുന്നതാണ്. രജിസ്‌ട്രേഷന് ശേഷം എല്ലാ മാസവും 10-ാം തീയതിയ്ക്കു മുമ്പ് മുമ്പത്തെ മാസത്തിലെ റിട്ടേണ്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി സമര്‍പ്പിക്കണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>